Bakgrund

På min treårsdag fick jag en tacka med lamm av mina föräldrar.
Lamm fodelsedag

Några år senare hade fårflocken utökats med fler får.
Faraherden

De första veckorna som fåren var ute på bete tog vi in dem på natten.

Andras tar in fåren