Historia

Bergby gård omnämns för första gången i ett testamente efter Sven Sunesson från 1287. Testamentet, som är skrivet på latin, skrevs på Munsö.

Sven Sunessons testamente

Sven Sunessons Testamente (foto Riksarkivet)

Gården ligger centralt i socknen med kyrkan inom gårdens ägor.

Det går att läsa mer om gårdens historia på Vallentuna kommuns hemsida.

I början av 1950-talet köptes gården av min farfar och farmor. Jag är nu tredje generationen som är verksam på gården.