Beställ

Allt kött är producerat på gården och slaktat på det närbelägna slakteriet Roslagen. Vi tillverkar även allt foder till djuren själva.